Anunt Nr. 2470 – 1 noiembrie 2012

PRIMARIA COMUNEI PIATRA

JUDETUL TELEORMAN

Nr.2470 din 01 noiembrie  2012

A N U N T

In conformitate cu prevederile art.1 din Legea nr.10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,Primarul comunei Piatra,judetul Teleorman, dl.CHERA DANUT, aduce la cunostiinta publica ca la nivelul comunei Piatra nu exista bunuri sau servicii care sa fie acordate in compensare persoanelor indreptatite la restituire conform prevederilor Legii nr.10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

PRIMAR,

D.CHERA